مدیریت (آقای عزتی) : ۰۹۱۲۴۲۲۵۲۰۸
دفتر فروش تهران : ۵۵۴۲۲۹۵۵ - ۵۵۴۲۲۹۳۸ - ۵۵۴۰۷۳۵۰ ، مدیریت (آقای عزتی) : ۰۹۱۲۴۲۲۵۲۰۸

هیتر و بخاری انرژی

هیتر و بخاری انرژی

انواع هیتر و بخاری انرژی

برای اطلاع از قیمت روز و میزان تخفیف با ما تماس بگیرید

3% تخفیف
14,159,10013,700,000 تومان

هیتر نفتی KH 0320

3% تخفیف
18,083,10017,540,000 تومان

هیتر نفتی DH 0510

3% تخفیف
42,172,10040,900,000 تومان

هیتر گازی کانالی GH 0660

3% تخفیف
21,647,40020,950,000 تومان

مینی هیتر گازی GH 0625

3% تخفیف
34,226,00033,190,000 تومان

هیتر گازی GH 0845

3% تخفیف
24,525,00023,750,000 تومان

هیتر گازی GH 0825

3% تخفیف
20,557,40019,900,000 تومان

هیتر گازی GH 0618